To Content

Thomas Pynchon (1937- ) : A Bibliography of Secondary Materials

Swedish

Abrahamsson, Örjan. "Mysteriet Pynchon." Hufvudstadsbladet [30 December 1996]: 6.

Bengtson, Göran. "V." Modernist amerikanst prosa. Ed. Jan Broberg. Bo Cavefors, Stockholm, Sweden [1968]: 159-160.

Bergh, Magnus. "Kurrag." Dagens Nyheter [13 December 1994]: B2.

Bergman, Petter. "Hemligt meddelande." Modernist amerikanst prosa. Ed. Jan Broberg. Bo Cavefors, Stockholm, Sweden [1968]: 161-163.

Ekbom, Torsten. "Luftsprång i V-2-bombens skugga." Dagens Nyheter [24 October 1996]: B2.

Ekbom, Torsten. "Till bristningsgr." Dagens Nyheter [7 July 1997]: B2.

Lundberg, Anders. "Rev. of Gravitationens Regnbåge." Ord & Bild [1996] no. 5-6: 142-145.

Lundgren, Caj. "Några spår att f." Svenska Dagbladet [13 December 1996]: 25, 28.

Lundgren, Caj. "Seklets m." Svenska Dagbladet [1 October 1997]: 14-15.

Lundkvist, Artur. "Thomas Pynchon." Fantasi med Realism: Om nutida utl. Liber Forlag, Stockholm, Sweden [1979]: 173-180.

Melander, Christel. "Review of Mason & Dixon." Ord & Bild [1998] no. 1-2: 182-184.

Széky, János. "Ett universum av entropi och konspirationer." Svenska Dagbladet [25 October 1996]: 29.