To Content

Thomas Pynchon (1937- ) : A Bibliography of Secondary Materials

Polish

Balbierz, Jan. "Thomasa Pynchona Scienza Nuova." Thomas Pynchon. Ed. Marek Paryż and Tadeusz Pióro. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa, Poland [15 October 2018]: 61-84.

Budrecki, Lech. "Podanosc na Interpretacje." Pietnascie Szkicow o Nowej Prozie Amerykanskiej. Czytelnik, Warsawa, Poland [1983]: 219-252.

Cienski, Marcin. "Rytualy Thomasa Pynchona." Literature Na Swiecie [1985] 7 no. 168: 196-209.

Dolińska, Jagoda. ""Witaj, nowino sprzeciw budząca"." Thomas Pynchon. Ed. Marek Paryż and Tadeusz Pióro. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa, Poland [15 October 2018]: 37-60.

Dziedzic, Pjotr. "Rekonstruowanie Thomasa Pynchona, czyli paranoja kontrolowana." Literature Na Swiecie [1985] 7 no. 168: 270-279.

Kolbuszewska, Zofia. "Amerykański mit drogi, góry, Zeń i świadomość ekologiczna ." Góry Literatura Kultura, tom 2. Ed. Jacek Kolbuszewski. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw, Poland [1996]: 115-124.

Kolbuszewska, Zofia. "Fraktale w Literaturze." Przestrzeń w nauce współczesnej: Volume 3. Ed. Gregorz Nowak and Stefan Symotiuk. Maria Curie-Sklodowska University Press, Lublin, Poland [2000]: 59-68.

Kolbuszewska, Zofia. "Kryptomimesis albo o wierności, zdradzie, historii i mediach." Thomas Pynchon. Ed. Marek Paryż and Tadeusz Pióro. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa, Poland [15 October 2018]: 115-130.

Kolbuszewska, Zofia. "Rip Van Pynchon, prześniona rewolucja, artystyczny recykling i śmieci. powrót ucznia strategią pisarską mistrza." Thomas Pynchon. Ed. Marek Paryż and Tadeusz Pióro. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa, Poland [15 October 2018]: 101-114.

Mirkowicz, Thomas. "Apokalipsa po amerykansku." Literature Na Swiecie [1985] 7 no. 168: 280-289.

Misztal , Arkadiusz . "Rakieta, kamera, akcja: film i delta t w Tęczy grawitacji." Thomas Pynchon. Ed. Marek Paryż and Tadeusz Pióro. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa, Poland [15 October 2018]: 85-100.

Paryż, Marek and Tadeusz Pióro. Thomas Pynchon. Ed. Marek Paryż and Tadeusz Pióro. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa, Poland [15 October 2018].

Paryż, Marek. "Obsesja sprawczości i siła niezamierzonego oporu." Thomas Pynchon. Ed. Marek Paryż and Tadeusz Pióro. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa, Poland [15 October 2018]: 17-36.

Piechucka, Alicja. "Aniołki Pynchona. Wieczny wrzesień, wieczna kobiecość?." Thomas Pynchon. Ed. Marek Paryż and Tadeusz Pióro. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa, Poland [15 October 2018]: 197-224.

Pióro, Tadeusz. "Fabuły Thomasa Pynchona." Thomas Pynchon. Ed. Marek Paryż and Tadeusz Pióro. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa, Poland [15 October 2018]: 241-260.

Pióro, Tadeusz. "Wstęp. Thomas Pynchon. między proroctwem a apokalipsą." Thomas Pynchon. Ed. Marek Paryż and Tadeusz Pióro. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa, Poland [15 October 2018]: 7-16.

Rychter, Marcin. "Zwycięstwo zależy od Pana - dionizyjskie chrześcijaństwo w Against the Dat." Thomas Pynchon. Ed. Marek Paryż and Tadeusz Pióro. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa, Poland [15 October 2018]: 163-186.

Stachura , Pawel. "Głos i pismo. stylistyka encyklopedyczna w późnych powieściach Thomasa Pynchona." Thomas Pynchon. Ed. Marek Paryż and Tadeusz Pióro. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa, Poland [15 October 2018]: 225-240.

Winston, Matthew. "W Poszukiwaniu Pynchona." Literature Na Swiecie [1976] 6 no. 62: 94-105. Biography originally published in Twentieth Century Literature: A Scholarly and Critical Journal as The Quest for Pynchon [1975] 21 no. 3: 278-287. Translated from English into Polish by Jaroslaw Anders

Ładyga, Zuzanna. "Włącz się, dostrój, odleć." Thomas Pynchon. Ed. Marek Paryż and Tadeusz Pióro. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsawa, Poland [15 October 2018]: 187-196.