To Content

Thomas Pynchon (1937- ) : A Bibliography of Secondary Materials

Alicja Piechucka

Articles in Books

  1. Piechucka, Alicja. "Aniołki Pynchona: Wieczny wrzesień, wieczna kobiecość?." Marek Paryż, Tadeusz Pióro (Ed.) : Thomas Pynchon, 197-224 (2018).