To Content

Thomas Pynchon (1937- ) : A Bibliography of Secondary Materials

Marcin Rychter

Articles in Books

  1. Rychter, Marcin. "Zwycięstwo zależy od Pana - dionizyjskie chrześcijaństwo w Against the Dat." Marek Paryż, Tadeusz Pióro (Ed.) : Thomas Pynchon, 163-186 (2018).